<INSTR_OFFICIAL_NAME>
Kursy Akademii to nie powycinane z książki teksty i ilustracje na temat fotografowania, ale pełny program nauczania od poziomu początkującego do w pełni profesjonalnego. Kolejne kursy ścieżki podstawowej i zaawansowanej to de facto pozyskiwanie kolejnych kompetencji fotograficznych, które na końcu kursu są oceniane przez instruktora.

Każdy kurs to materiał poszerzający określoną grupę kompetencji i łączący kompetencje w spójną całość. Kompetencje, które możesz zdobyć na kursach Akademii podzielone są w grupy kompetencji.
 

Krótka prezentacja #1: Ścieżka kursów

Kliknij powyżej, aby obejrzeć...

Krótka prezentacja #2: Agenda kursu

Kliknij powyżej, aby obejrzeć...

Krótka prezentacja #3: Rozdział kursu

Kliknij powyżej, aby obejrzeć...

Słownik kompetencji

 • Narzędzie: Color Balance (opis)
  Narzędzie: Konwersja BW (Black&White) (opis)
  Narzędzie: Mikser kanałów (Channel Mixer) (opis)
  Narzędzie: Gradient: Modyfikacja barw (opis)
  Narzędzie: Suwak: Hue (opis)
  Narzędzie: Odwrócenie (Invert) (opis)
  Narzędzie: Filtr kolorystyczny (Photo filter) (opis)
  Narzędzie: Suwak: Saturation (opis)
  Narzędzie: Selective Color (opis)
  Narzędzie: Suwak: Vibrance (opis)
  Narzędzie: Suwak: Konrast (opis)
  Narzędzie: Shadows / Highlights (opis)
  Edycja obrazu: Wypełnienie (opis)
  Edycja obrazu: Rotacja (Rotate) (opis)
  Edycja obrazu: Skala inteligenta (Content Aware) (opis)
  Edycja obrazu: Transformacja (Transform) (opis)
  Edycja obrazu: Przekrzywienie (Skew) (opis)
  Edycja obrazu: Obrysowanie (opis)
  Edycja obrazu: Zniekszczałcenie (Warp) (opis)
  Filtr: Blus: Gausian (opis)
  Filtr: Iris blus (opis)
  Filtr: High Pass (opis)
  Filtr: Odwrócony High Pass (opis)
  Filtr: Shake Reduction (opis)
  Narzędzie: Smart Sharpen (opis)
  Filtr: Unsharp Mask (opis)
  Zapisz w formacie na stronę WWW (opis)
  Interfejs: Klawiatura (opis)
  Opcje mieszania: Mieszanie warunkowe (opis)
  Tryb mieszania: Color (opis)
  Tryb mieszania: Color Dodge (opis)
  Tryb mieszania: Color burn (opis)
  Tryb mieszania: Darken (opis)
  Tryb mieszania: Darker Color (opis)
  Tryb mieszania: Difference (opis)
  Tryb mieszania: Hard Light (opis)
  Tryb mieszania: Hue (opis)
  Tryb mieszania: Lighten (opis)
  Tryb mieszania: Lighter Color (opis)
  Tryb mieszania: Linear Light (opis)
  Tryb mieszania: Linear Dodge (opis)
  Tryb mieszania: Luminosity (opis)
  Tryb mieszania warstw: Multiply (Multiply) (opis)
  Tryb mieszania warstw: Normalny (Normal) (opis)
  Tryb mieszania warstw: Overlay (Overlay) (opis)
  Tryb mieszania: Pin Light (opis)
  Tryb mieszania: Saturation (opis)
  Tryb mieszania warstw: Screen (Screen) (opis)
  Tryb mieszania: Soft Light (opis)
  Tryb mieszania: Vivid Light (opis)
  Panel akcji (Actions) (opis)
  Panel warstw dostosowań (Adjustments) (opis)
  Panel pędzli (Brush) (opis)
  Panel presetów pędzli (Brush preset) (opis)
  Panel kanałów (Channels) (opis)
  Panel histogramu (Histogram) (opis)
  Panel historii (History) (opis)
  Panel informacji (Info) (opis)
  Panel warstw (Layers) (opis)
  Panel właściwości (opis)
  Wskaźnik: Pędzel (opis)
  Wskaźnik: Próbnik koloru (Color Sampler) (opis)
  Wskaźnik: Przycięcie (Crop) (opis)
  Wskaźnik: Wyjaśnianie/Przyciemnianie (Dodge/Burn) (opis)
  Wskaźnik: Próbnik (Eyedropper) (opis)
  Wskaźnik: Ręka (Hand) (opis)
  Wskaźnik: Naprawa (Healing /Spot healing) (opis)
  Wskaźnik: Łatka (Patch() (opis)
  Wskaźnik: Selekcja (Select) (opis)
  Wskaźnik: Powiększenie (Zoom) (opis)
  Narzędzie: Brightness (opis)
  Narzędzie: Krzywe (Curves) (opis)
  Narzędzie: Suwak: Ekspozycja (Exposure) (opis)
  Narzędzie: Suwak: Gamma (Gamma) (opis)
  Narzędzie: Gradient: Modyfikacja tonów (opis)
  Narzędzie: Levels (opis)